Pure Heart® Interact

   Ét møde og du er i gang!

Etableringen er simpel og enkel, men samtidig dyb og fyldesgørende.
Vi tager vores klienter og deres situation seriøst. I integritet herfor starter dit arrangement med et fortroligt møde, hvor vi afdækker de forhold, der gør sig gældende. Gennem en åben og ærlig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen, og derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangement. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering.

Pure Heart ® ønsker at skabe det optimale udviklingsforløb for hver eneste klient. Mødet er berammet til 2 timer, men vi har den tid og ressource, der er brug for. Det er af stor betydning alle forhold gennemgås, så tingene hænger sammen og der kan etableres et optimalt forløb, der matcher dig og din situation 100%. Måske er der behov for, at hele eller dele af arrangementet foregår på udvalgte locations, på bestemte tidspunkter eller i en særlig rolig, tryg og fortrolig ramme. Ved mere alvorlige forhold er der mulighed for at etablere en daglig kontakt med support, der sammen med en hotline ved akut opståede alvorlige forhold gør, at du er i trygge hænder og opbygges step for step, så der kommer lys for enden af tunnelen.
Strategi
I forlængelse af mødet fremlægger Pure Heart ® en anbefaling til et optimalt forløb baseret på en analyse af den samlede information afgivet på mødet. Du forelægges en slagkraftig strategi, der tilsikre frugtbar udvikling, hvor det der belaster dig kan elimineres og du kommer i den retning du ønsker. 

Vi er handlings- og resultatorienteret - vi flytter teori til praksis. Anbefalingen indeholder en effektiv og balanceret handlingsplan med fokus på den eksekverende del, hvorved strategien realiseres og der opnås et virksomt forløb med markante resultater.
 Du godkender, måske justerer dit arrangement og er i gang.
Garanti
Vores struktur er etableret udelukkende for at give dig det bedste grundlag at etablere dit arrangement på. Her tilsikres at alle forhold er belyst og drøfte inden etableringen af arrangementet. Du træffer altså din beslutning på velfunderet grundlag.

Følsomme personoplysninger
Overbringelse af information, der falder ind under følsomme og/eller fortrolige personoplysninger modtages ikke via vores websites eller gennem vores kontaktmail. Overbringelse sker udelukkende på mødet.
Pure Heart ® kan i særlig tilfælde modtage sådanne oplysninger via vores secure mail.

Privacy
Pure Heart ® tager fortrolighed alvorligt og vores integritet er høj. Vi beskytter vores klienter, herunder deres omdømme og er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed.
Samlet giver det grundlaget for et gunstiskt trygt udviklingsmiljø, hvor vanskelige og sårbare ting kan håndteres og ændres.

Privacy
Pure Heart ® tager fortrolighed alvorligt. Vores integritet er høj - vi beskytter vores klienter, herunder deres omdømme. Vi er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk udviklingsmiljø, hvor man kan håndtere vanskelige og sårbare ting.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in